Hualt


Profil de Minecraft
Istoricul numelui
Skinuri (4)
Capă OptiFine
Comandă pentru cap
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Hualt"}