Diktat0ren


Profil de Minecraft
Istoricul numelui
Este “Diktat0ren” profilul tău de Minecraft? Revendică-l pentru a-ți personaliza pagina de profil NameMC!
Skinuri (2)
Comandă pentru cap
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Diktat0ren"}